Blog

Historia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Historia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku, Polska formalnie dołączyła do Unii Europejskiej, co było kulminacją wieloletnich starań różnych gabinetów. Początki tych działań datują się na pierwsze miesiące po ustanowieniu III Rzeczypospolitej. Wraz z Polską, do Unii dołączyły także Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry, stanowiąc największe rozszerzenie UE w jej historii. Kraje Europy Środkowej widziały w integracji europejskiej sposób na przezwyciężenie podziałów z lat zimnej wojny, które dzieliły kontynent na antagonizujące się bloki.

Historia flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Historia flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Kształt i kolory obecnej flagi narodowej Polski zostały zdefiniowane przez ustawę z 31 stycznia 1980 roku, która była później kilkakrotnie nowelizowana. Flaga składa się z dwóch równych poziomych pasów w kolorach biało-czerwonych, co odzwierciedla barwy narodowego herbu – białego orła na czerwonym tle. Te kolory są używane od XIII wieku, kiedy to dynastia Piastów uznała białego orła za oficjalny symbol państwowy. W układzie flagi biały pas znajduje się na górze, a czerwony na dole, co podkreśla jego większą ważność w godle.

Obowiązek wywieszania flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek wywieszania flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga narodowa jest symbolem narodowym, który wymaga stosowania się do określonych zasad godnego obchodzenia się. W Polsce istnieją wyznaczone dni, podczas których organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, a także inne instytucje państwowe i samorządowe są zobowiązane do wywieszania flagi państwowej. Oto wykaz świąt państwowych, w czasie których istnieje obowiązek wywieszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto państwowe, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Flaga to nie jest zwykła tkanina w dwóch kolorach. To symbol naszego państwa i ma on szczegółowo wytyczone reguły tak odnośnie wyglądu, jak i eksponowania. Nawet są regulacje dotyczące zniszczenia zużytej flagi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny miniprzewodnik dotyczący naszej flagi.