W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku, Polska formalnie dołączyła do Unii Europejskiej, co było kulminacją wieloletnich starań różnych gabinetów. Początki tych działań datują się na pierwsze miesiące po ustanowieniu III Rzeczypospolitej.

Wraz z Polską, do Unii dołączyły także Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry, stanowiąc największe rozszerzenie UE w jej historii. Kraje Europy Środkowej widziały w integracji europejskiej sposób na przezwyciężenie podziałów z lat zimnej wojny, które dzieliły kontynent na antagonizujące się bloki.

Zachodzący w latach 80. XX wieku kryzys ekonomiczny w państwach bloku wschodniego skłonił narody tej części Europy do poszukiwania bliższej współpracy z zamożniejszymi krajami zachodnimi. Coraz większa gotowość UE do rozszerzenia oraz determinacja społeczeństw doprowadziły do rozpoczęcia procesu integracyjnego z Unią. Oficjalne negocjacje wstąpienia Polski do UE rozpoczęły się 31 marca 1998 roku, a już w listopadzie tegoż roku rozpoczęto negocjacje w pierwszych siedmiu obszarach tematycznych. Do połowy 2000 roku dyskusje obejmowały wszystkie 29 grup negocjacyjnych.

Do końca 2000 roku Polska zakończyła rozmowy w 25 z 30 obszarów, a dla dziewięciu z nich ustalono okresy przejściowe. Ostatnie pięć kwestii omawiano w latach 2001-2002, skupiając się szczególnie na dostępie do europejskich rynków pracy i subwencjach dla rolnictwa.

Kluczowe negocjacje zakończyły się 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu w Kopenhadze, gdzie polska delegacja skoncentrowała się na rolnictwie i funduszach na inwestycje strukturalne. Na tym szczycie zatwierdzono też plan dalszej integracji.

16 kwietnia 2003 roku, w Atenach, traktat akcesyjny podpisali premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz i minister ds. europejskich Danuta Hübner. Dzień później, Sejm RP wyznaczył daty 7 i 8 czerwca 2003 roku na referendum akcesyjne, w którym 77,45% uczestników głosowania opowiedziało się za przystąpieniem do UE. Traktat akcesyjny został ratyfikowany 23 lipca 2003 roku.

Ceremonie oficjalne miały miejsce 1 maja 2004 roku w Dublinie, gdzie Irlandia sprawowała wówczas przewodnictwo UE. Wśród uroczystości było wciągnięcie flag 25 państw członkowskich podczas grania „Ody do radości” Beethovena przed rezydencją irlandzkiej prezydent Mary McAleese. Uroczystości państwowe odbyły się także na placu Piłsudskiego w Warszawie.

 


 

Kup flagę online

W naszym sklepie oferujemy flagi narodowe Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
Produkt polski, wysokiej jakości, flaga nie zwija się na wietrze!