Kształt i kolory obecnej flagi narodowej Polski zostały zdefiniowane przez ustawę z 31 stycznia 1980 roku, która była później kilkakrotnie nowelizowana. Flaga składa się z dwóch równych poziomych pasów w kolorach biało-czerwonych, co odzwierciedla barwy narodowego herbu – białego orła na czerwonym tle. Te kolory są używane od XIII wieku, kiedy to dynastia Piastów uznała białego orła za oficjalny symbol państwowy. W układzie flagi biały pas znajduje się na górze, a czerwony na dole, co podkreśla jego większą ważność w godle.

Tradycja używania biało-czerwonych barw sięga średniowiecza, choć ich tonacja zmieniała się na przestrzeni wieków. Początkowo dominującym kolorem był karmazyn, symbolizujący bogactwo i prestiż, uzyskiwany z kosztownej koszenili. Z biegiem czasu, w miarę rosnącej popularności flag w czasach wojen, droższy karmazyn zastąpiono tańszym odcieniem czerwieni.

W historii Polski chorągwie i sztandary miały różne formy. Na przykład podczas Bitwy pod Grunwaldem używano czerwonych sztandarów z białym orłem. W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów popularne były sztandary z trzema pasami, gdzie czerwone ramki otaczały biały pas środkowy, często ozdobiony herbem państwa.

Symbolika flagi jako wyrazu tożsamości narodowej zaczęła się kształtować w XVIII wieku, a jej używanie przez wszystkich obywateli związane jest z globalnym trendem demokratyzacji, wzmacnianym przez takie wydarzenia jak rewolucja francuska czy amerykańska wojna o niepodległość.

Pierwsze prawne regulacje dotyczące flagi wprowadzono 7 lutego 1831 roku, wybierając barwy zgodne z herbem Królestwa Polskiego. 1 sierpnia 1919 roku, już po odzyskaniu niepodległości, zdecydowano, że flaga będzie biało-czerwona z dwoma równoległymi pasami. Kolor czerwony był wówczas jeszcze nieustalony.

Kolejne zmiany wprowadzano między innymi w 1921 roku, kiedy to Ministerstwo Spraw Wojskowych zdefiniowało odcień czerwieni jako karmazynowy, a później, w 1927 roku, prezydent zmienił go na cynober. W 1955 roku, po wojnie, przyjęto cynobr jako oficjalny odcień czerwonego. W 1980 roku, nowa ustawa szczegółowo określiła odcień czerwieni w modelu CIELUV i zasady prezentacji flagi w układzie pionowym. A czy wiesz, że istnieje prawny obowiązek wywieszania flagi Polski?

Flaga z godłem Polski na białym pasie, używana przez placówki dyplomatyczne i inne państwowe jednostki, jest kolejnym wariantem flagi narodowej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja, został ustanowiony w 2004 roku, symbolizując zarówno kontynuację tradycji narodowych, jak i szacunek dla Polonii na świecie.


 

Kup flagę online

W naszym sklepie oferujemy flagi narodowe Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
Produkt polski, wysokiej jakości, flaga nie zwija się na wietrze!